Linux Terminalden Ram - Bellek - Swap Değerlerine Bakmak

Terminalden kolayca kontrol edebileceğimiz bir komut olan;
free komutunu inceleyeceğiz. Opsiyon olarak top ve htop komutlarına da değineceğiz.

Free

free komutu, sistemdeki bellek kullanımı hakkında farklı formatlarda bilgi verebilen bir Unix komutudur. Başta fiziksel ve swap bellek değerleri olmak üzere mevcut sistem anında kullanılan, kullanılmayan ve diğer ayrılmış bellek değerlerini de gösterir.

Not: free komutunu parametresiz bir şekilde kullandığımızda ilgili bellek değerlerini varsayılan olarak kibibayt (kibibyte) cinsinden gösterecektir.

$ free veya free -k veya free --kibi

volkan@Volkan:~$ free
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    16222540   4056152   9249576   125128   2916812  11733644
Swap:    7906300      0   7906300
free veya free -k veya free --kibi

Gördüğümüz değerlerin ne olduklarından kısaca bahsedelim;

 • Mem: Fiziksel bellek değerini gösterecektir.
 • Swap: Diskte ram kullanımı için ayrılmış değeri gösterecektir. Fiziksel bellek dolduğu zaman aktif olmayan page'ler ram'den swap alanına taşınır.
 • Total: Sistemde olan bellek miktarını gösterecektir.
 • Used: Sistemde ne kadar miktar bellek kullanıldığını gösterecektir.
 • Free: Ne kadar miktar belleğin herhangi bir işlem için kullanılmadığını gösterecektir.
 • Shared: Paylaşılan bellek miktarını gösterir. Kısaca açıklamak gerekirse, birden fazla işlemin (process) aynı belleği kullanması olarak düşünebiliriz.
 • Buff/Cache: Buffers, kernel bufferları tarafından kullanılan bellek miktarını. Cache ise page cache ve slab'lar tarafından kullanılan bellek miktarını gösterir.
 • Available: Tahmini olarak ne kadar miktarda belleğin kullanılabilir olduğunu gösterecektir.

Free -h (Human Readable) Opsiyon


Genelde parametrik olarak en çok tercih edilen komuta bakalım. Human readable formatta görmek için Linux terminalde;

free -h veya free --human

volkan@Volkan:~$ free -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15Gi    10Gi    197Mi    218Mi    4,8Gi    4,5Gi
Swap:     7,5Gi    12Mi    7,5Gi
free -h

free -h kullanımında;

 • İlgili değerleri otomatik olarak en kısa gösterecek şekilde dönüştürür (GiB, MiB vs).
 • free -h --si parametresiyle bellek değerleri 10'luk tabandan gösterilebilir.
volkan@Volkan:~$ free -h --si
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15G     10G    175M    223M    4,9G    4,5G
Swap:     7,7G     12M    7,7G
free -h --si

2'lik ve 10'luk Tabandan Gösterimler

Bellek değerlerini, Kikibyte veya Kilobyte - Mebibyte veya Megabayt gibi değerlerle gözlemeyebiliriz. Bunlar arasındaki fark basitçe;

 • Kikibyte veya Mebibyte 2'lik taban sistemi yani 2 katları şeklinde gösterilir.
 • Kilobyte veya Megabyte 10'luk taban sistemi yani 10 katları değeri bazında gösterilir.
 • 1 Kilobyte (KB) 1000 bayt iken, 1 KikiByte (KiB) 1024 bayttır.

Not: Benzer değerler şu şekilde devam eder.

Onluk Taban İkilik Taban
Kilobyte Kikibyte
Megabyte Mebibyte
Gigabyte Gibibyte
Terabayt Tebibyte
Petabyte Pebibyte

Örneğin, 8 GB ram değerleriyle bunları örnekleyelim;

 • 8096051 KiloByte (KB) ve 7906300 KibiByte (KiB) değerlerine eşittir.
 • 8096 MegaByte (MB) ve 7720 (MiB) değerlerine eşittir.

Diğer Opsiyon Parametreleri

KikiByte Cinsinden Gösterme

free, free -k veya free --kiki komutlarıyla gösterilebilir.

free -k
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    16222540  11103248   344768   208400   4774524   4577916
Swap:    7906300    32512   7873788
free veya free -k veya free --kiki

KiloByte Cinsinden Gösterme

free --kilo formatıyla gösterilir

free --kilo
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    16611880  11386777   328843   210255   4896260   4673880
Swap:    8096051    33292   8062758
free --kilo

Mebibit Cinsinden Göstermek

free -m veya free --mebi komutlarıyla gösterilir.

free -m
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     15842    10825     352     209    4664    4482
Swap:     7720     31    7689
free -m veya free --mebi

MegaByte Cinsinden Gösterme

free --mega komutuyla Megabyte (MB) cinsinden gösterilir.

free --mega
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     16611    11347     374     218    4890    4705
Swap:     8096     33    8062
free --mega

Diğer Opsiyonlar şu şekilde kullanılabilir;

free [options]
-b, --bytes     bytes olarak gösterir
   --kilo     kilobytes olarak gösterir
   --mega     megabytes olarak gösterir.
   --giga     gigabytes olarak gösterir.
   --tera     terabytes olarak gösterir.
   --peta     petabytes olarak gösterir.
 -k, --kibi     kibibytes olarak gösterir.
 -m, --mebi     mebibytes olarak gösterir.
 -g, --gibi     gibibytes olarak gösterir.
   --tebi     tebibytes olarak gösterir.
   --pebi     pebibytes olarak gösterir.

Bellek Değerlerini Aralıklarla Takip Etmek

free -s {Seconds}kullanımıyla {Seconds} alanı saniye parametresidir ve sayı değeri girilmelidir. Belirtilen saniye kadar sürede bir çalışacaktır.

Örnek olarak; 3 saniyede bir memory değerlerini mebibytes cinsinden görmek için;

free -m -s 3
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     15842    5718    6208     221    3915    9584
Swap:     7720      0    7720

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     15842    5835    6038     273    3968    9414
Swap:     7720      0    7720

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     15842    6016    5794     322    4031    9184
Swap:     7720      0    7720

[5]+ Stopped         free -m -s 3
free -m -s 3

Not: Process kill edilmediği sürece 3 saniyede bir göstermeye devam edecektir.

Bellek Değerlerini Kaç Defa Göstereceğini Belirtmek

free -c {Count}

Örnek olarak, free -m -c 2 komutu ile bellek değerlerini mebibyte cinsinden 2 defa göstermek isteyelim.

free -m -c 2
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     15842    5485    6460     181    3896    9857
Swap:     7720      0    7720

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:     15842    5485    6460     181    3896    9857
Swap:     7720      0    7720
free -m -c 2

Bellek Değerlerini Aralıklı ve Belli Sayıda Görmek

free -s {Seconds} -c {Count}

Örnek olarak, free -h -s 5 -c 3 komutu ile bellek değerlerini human-readable formatta, 5 saniyede bir 3 defa göstermek isteyelim.

free -h -s 5 -c 3
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15Gi    5,4Gi    6,3Gi    181Mi    3,8Gi    9,6Gi
Swap:     7,5Gi     0B    7,5Gi

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15Gi    5,7Gi    5,8Gi    344Mi    4,0Gi    9,1Gi
Swap:     7,5Gi     0B    7,5Gi

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15Gi    6,1Gi    5,3Gi    458Mi    4,1Gi    8,6Gi
Swap:     7,5Gi     0B    7,5Gi
free -h -s 5 -c 3

Buff ve Cache Değerlerini Ayrı Göstermek

free -w veya free --wide komutu buffers ve cache'yi ayrı gösterir

free -h komutu ile buff/cache birleşik.

       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15Gi    6,0Gi    5,5Gi    213Mi    4,0Gi    9,0Gi
Swap:     7,5Gi     0B    7,5Gi
free -h

free -h -w komutu ile buffers ve cache değerleri ayrı gösterilir.

free -h -w
       total    used    free   shared   buffers    cache  available
Mem:      15Gi    6,0Gi    5,5Gi    211Mi    434Mi    3,6Gi    9,0Gi
Swap:     7,5Gi     0B    7,5Gi
free -h -w veya free -hw

Free --help ile Diğer Kullanımlar

free --help komutu ile tüm kullanımlara dair açıklamalara bakılabilir.

free --help

Fiziksel ve Swap Değerlerini Beraber Görmek

free -t komutuyla toplam bellek miktarları gösterilir.

free -t -h komutu ile toplam bellek miktarlarını, human readable opsiyonla inceleyelim;

free -t -h
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      15Gi    5,1Gi    6,1Gi    156Mi    4,2Gi    9,9Gi
Swap:     7,5Gi     0B    7,5Gi
Total:     23Gi    5,1Gi    13Gi
free -t -h veya free -th

Diğer Alternatif Komutlar

1- top

top komutu ile free komutunda olduğu gibi bellek değerlerini gözlemlemenin yanında, CPU ve hangi işlemin (process) ne kadar kaynak tükettiğini de görmek mümkündür.

 • İlgili değerlerin Mebibyte cinsinden görüldüğünü görebiliriz.
 • İlgili processleri %MEM değerine göre sıralamak için "SHIFT + M" kullanılabilir.
 • Çalışan processler ve CPU'ya ait bilgileri de görmek mümkündür.

2- htop

htop komutu top komutuna göre çok daha gelişmiş bir tool.

htop

Not: Bu tool'u yüklemek gerekebilir.

 • İlgili değerler gibibytes değerleriyle gösterilir.
 • Mouse "click" kontrolleri yapılabilir (Sıralama, seçme vs)
 • İlgili processler'i %MEM değerine göre sıralamak için SHIFT + M kullanılabilir
 • Çalışan İşlemleri (Processleri) ve CPU değerlerini de görebiliriz.
 • F6'ya basıp, Sorted By seçenekleriyle sıralamalar yapılabilir.

3- Meminfo

cat /proc/meminfo komutu ile tüm bellek değerlerine bakılabilir.

cat /proc/meminfo 
MemTotal:    16222540 kB
MemFree:     6328656 kB
MemAvailable:  10317004 kB
Buffers:     501160 kB
Cached:     3771164 kB
SwapCached:      0 kB
Active:     1858928 kB
Inactive:    7222992 kB
Active(anon):   41724 kB
Inactive(anon): 4924252 kB
Active(file):  1817204 kB
Inactive(file): 2298740 kB
Unevictable:    8164 kB
Mlocked:       16 kB
SwapTotal:    7906300 kB
SwapFree:    7906300 kB
Dirty:       1172 kB
Writeback:       0 kB
AnonPages:    4817856 kB
Mapped:      899656 kB
Shmem:      164068 kB
KReclaimable:   209384 kB
Slab:       415968 kB
SReclaimable:   209384 kB
SUnreclaim:    206584 kB
KernelStack:    24256 kB
PageTables:    63524 kB
NFS_Unstable:     0 kB
Bounce:        0 kB
WritebackTmp:     0 kB
CommitLimit:  16017568 kB
Committed_AS:  19245960 kB
VmallocTotal:  34359738367 kB
VmallocUsed:    93812 kB
VmallocChunk:     0 kB
Percpu:       8480 kB
HardwareCorrupted:   0 kB
AnonHugePages:     0 kB
ShmemHugePages:    0 kB
ShmemPmdMapped:    0 kB
FileHugePages:     0 kB
FilePmdMapped:     0 kB
HugePages_Total:    0
HugePages_Free:    0
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:    2048 kB
Hugetlb:        0 kB
DirectMap4k:   694192 kB
DirectMap2M:  13819904 kB
DirectMap1G:   2097152 kB

Sonuç

Linux terminalden bellek değerlerini nasıl gözlemleyebileceğimizi gördük. En çok kullanılan komutlardan olan free, top ve htop komutlarına değindik. Meminfo dosyasına ulaşarak bu değerlerin nereden monitörlendiğini de görmüş olduk.

Kaynaklar

https://man7.org/linux/man-pages/man1/free.1.html